Document toolboxDocument toolbox

KADRIS 4: Verzije, časovna omejitev delovanja in navodila za iskanje številke verzije