Document toolboxDocument toolbox

Vsebine za uporabnike

Izšla je nova različica programske opreme

Podrobnosti o novostih so zbrane tukaj:

https://cetrtapot.atlassian.net/wiki/spaces/K47/pages/498762583/4761.21+NF8#K47-307---Masovno-spreminjanje-sekundarnih-razporeditev

(Povezava je v trem trenutku še interna)