Document toolboxDocument toolbox

Obvestilo o vzdrževanju podatka o kolektivni pogodbi

Uradni list RS, št. 127/2023 z dne 15.12.2023 izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki v 4.členu navaja: »V osnovi za nadomestilo plače se upošteva tudi plača za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa, če tako določajo kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev.«

 

V zvezi z 4.členom Url. RS, št. 127/2023 vas obveščamo, da preverite, če so šifre kolektivnih pogodb ustrezno vnesene vsem zaposlenim.

 

Vzdrževanje kolektivne pogodbe na strani KIS dela aplikacije:

 

V aplikaciji KADRIS se za zaposlene podatek o šifri kolektivni pogodbi vzdržuje na razporeditvi osebe. Podatek o šifri kolektivni pogodbi se upošteva pri prenosu v plače in služi načinu obravnave v PIS, ki podpira 4.člen Url. RS, št. 127/2023.

slika-20240111-143319.png
Šifra kolektivne pogodbe na razporeditvi osebe

Obravnava v PIS

Način obravnave v PIS delu v zvezi 4.člena Url. RS, št. 127/2023 bo posredovan ločeno.