Obvezni zdravstveni prispevek OZP

Z 31. decembrom 2023 se je ukinilo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

 V aplikaciji KADRIS je z verzijo 4781.23.12.14 NF7.1. omogočeno vnašanje in vzdrževanje podatkov obveznega zdravstvenega prispevka OZP.

 

Vzdrževanje podatkov na strani KIS dela aplikacije

 S tem namenom, je v Kadrovskem portalu / 01. Oseba dodan nov desni zavihek »Plačilo OZP«, ki omogoča vnos in urejanje vrste plačila obveznega zdravstvenega prispevka OZP.

 

slika-20240111-142801.png
Slika: Nov desni zavihek »21. Plačilo OZP« na osebi v kadrovskem portalu

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, zato svetujemo vnos OZP-ja s postavitvijo na datum  01.01.2024 v časovnici.

 

Pri vnosu plačila OZP se izbere:

  • Vrsta plačila (0 – Ni plačila, 1 – Plačilo delavec, 2 – Plačilo delodajalec)

  • Velja od

  • Velja do

 Opomba: Če je plačnik OZP prispevka redno zaposleni, se na zaposlenem izbere  vrsta plačila »1 – Plačilo delavec«.

slika-20240111-142839.png
Slika: Vnos prispevka OZP

 

Opomba: Vrednost prispevka OZP (trenutno 35 eur) se vzdržuje le v PIS delu aplikacije.

Na mesečnem nivoju ima oseba lahko veljaven le en zapis. V PIS bo vedno prenesen zapis na zadnji dan obračunskega obdobja.

 

Masovno urejanje podatkov za prispevek OZP

Za masovni uvoz podatkov se obrnete na našo podporo. Po prejetem zahtevku in dogovoru za katere zaposlene velja določena vrsta plačila vam bomo masovno uredili podatke.

 

Prenos v plače

Pri prenosu podatkov iz KIS v PIS, se podatki plačila OZP prenesejo v PIS, kjer služijo kot podlaga za obračun prispevka OZP.

 

Na menijski opciji Kadrovski portal / 07. Podatki za plače / zavihek 01. Kontrola prenosa – delavci je po prenosu podatkov za plače možno preveriti prenesen veljavni zapis za aktualno obračunsko obdobje v polju »Vrsta Plačila OZP«.

Obravnava prispevka OZP v PIS

Navodila za PIS del bodo posredovana ločeno.

 

Dodatne informacije o prispevku OZP

https://zavezanec.zzzs.si/prispevki-za-obvezno-zdravstveno-zavarovanje/obvezni-zdravstveni-prispevek/