Document toolboxDocument toolbox

Nastavitve za spremembo dni za refundirano bolniško odsotnost 20 na 30 po ZIUZDS

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS): Z zakonom se podaljšuje obdobje izplačila nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca iz dosedanjih 20 na 30 delovnih dni in določa najvišje nadomestilo, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 2,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače v RS ter določa zavezance za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, zadržanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ukrepe za izvajanje zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih in  financiranje nekaterih začasnih ukrepov.

1. Ureditev razloga zadržanosti za razloge 01, 02 in 05 do 20 / 30 dni

V RIS > Uredniški moduli > Napredni urejevalnik  v formi »Bolniški list« v sekciji »11 – Razlogi zadržanosti« odpremo okno za nastavitve.

slika-20240111-144450.png

 

1.1 Zaključek veljavnosti nastavitev z 31.12.2023 za razloge 01, 02, 05 

V novem zavihku, v oknu »Pregled«:

 1. v polje Išči vnesemo 01.03.2022 – tako dobimo vse zapise ki jim moramo urediti

 2. nastavimo razvrščanje pot stolpcu Tip

 3. izberemo zapis za urejanje tako, da dodamo kljukico v okence pred »Tip dokumenta«.

slika-20240111-144534.png

V oknu »Urejanje«:

 1.  v polje Veljavnost zapisa do vnesemo 31.12.2023

 2. gumb Shrani

Zaključek veljavnosti nastavitev urejamo za naslednje zapise:

 • 01 Bolezen do 20 dni (tip = 0 – nerefundirana)

 • 01 Bolezen od 21 dni (0 – 90 koledarski dni) (tip = 1 – refundirana)

 • 01 Bolezen od 21 dni (nad 91 koledarskih dni) (tip = 1 – refundirana)

 • 02 Poškodba izven dela do 20 dni (tip = 0 – nerefundirana)

 • 02 Poškodba izven dela od 21 dni (0 – 90 koledarski dni) (tip = 1 – refundirana)

 • 02 Poškodba izven dela od 21 dni (nad 91 koledarskih dni) (tip = 1 – refundirana)

 • 05 Poškodba po tretji osebi do 20 dni (tip = 0 – nerefundirana)

 • 05 Poškodba po tretji osebi od 21 dni (0 – 90 koledarski dni) (tip = 1 – refundirana)

 • 05 Poškodba po tretji osebi od 21 dni (nad 91 koledarskih dni) (tip = 1 – refundirana)

1.2 Vnos novih nastavitev veljavnih od 1.1.2024 za razloge 01, 02, 05

Po ustreznem vnosu podatka »Veljavnost zapisa do« za razloge zadržanosti 01, 02, 05 je potrebno za vsak zaključen zapis vnesti nov zapis z novo veljavnostjo dni, različno za tip 0 in tip 1.

Vnos novih razlogov uredimo tako, da v oknu »Pregled« poiščemo in izberemo razlog zadržanosti, ki smo ga uredili v postopku zaključevanja veljavnosti razloga zadržanosti (prejšnje poglavje).

1.2.1 Če je TIP = 0 = nerefundiran

 1. v polje Do dni se vnese 30

 2. v polje Veljavnost zapisa od se vnese 1.1.2024

 3. polje Veljavnost zapisa do mora biti prazno

 4. gumb Dodaj

1.2.2  Če je TIP = 1 = refundiran

 1. v polje Od dni se vnese 31

 2. v polje Veljavnost zapisa od se vnese 1.1.2024

 3. polje Veljavnost zapisa do mora biti prazno

 4. gumb Dodaj

1.2.3  Kontrola ali so dodani vsi potrebni novi zapisi

V oknu »Pregled« v polje Išči vnesemo 01.01.2024 – rezultat mora biti 9 zapisov.