Document toolboxDocument toolbox

Oskrbovalski dopust in dopust za žrtve nasilja v družini

Do pet dni oskrbovalskega dopusta v posameznem koledarskem letu pripada delavcu v primeru potreb po znatnejši negi iz zdravstvenih razlogov družinskega člana, s katerim živi v istem gospodinjstvu, kadar ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Obveznost delavca je, da delodajalca o razlogu za odsotnost obvesti pred samo odsotnostjo. Takšno pravico lahko uveljavlja z izjavo, v kateri navede razloge za upravičenost do odsotnosti (navede upravičenca do nege in razloge zanjo) in k temu priloži dokazila, ki podpirajo njegovo izjavo.

Uporaba:

Za zaposlenega, ki je upravičen do koriščenja novih odsotnosti.
Navodila so napisana za scenarij, ko ti dve odsotnosti vnašajo vodje/skrbniki/obračunovalci/administratorji, ne pa zaposleni sam.

 1. V izravnave vnesite število dni, ki so mu na voljo za koriščenje
  RIS → Uredniški modul → Napredni urejevalnik → (Desni spustni seznam) Izravnave

  slika-20240111-151602.png 2. Vnos koriščenja preko ostalih odsotnosti.

  slika-20240111-152059.png

 

Nastavitve:

1. Oskrbovalski dopust

167.a člen
(oskrbovalski dopust)
(1) Delavec je upravičen do petih delovnih dni oskrbovalskega dopusta v
posameznem koledarskem letu v primeru oskrbe.

1.1 Vrsta dela:

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Vrste dela

 • Interna šifra = 290

 • Šifra = ODOP

 • Opis = Oskrbovalski dopust

 • slika vrste dela = sonček s klicajem, barva rdeča

 • vidnost

 • Lastnosti

 

1.2 Števec za kontrolo vnosa do 5 dni v koledarskem letu:

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Števci/kvote

 

 

 

 

 • Šifra = 290

 • opis = Oskrbovalski dopust

 • Način omejitve = 0 - privzeto za dopuste

 • Mesečni = prenos med meseci

 • Enota mere = Enota mere je dan

 • Letni prenos = Ni prenosa med leti

 • Viden = Števec je viden

 • Viden v dopustih = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v ostalih odsotnostih = 2 - prikažemo še dovoljeno koriščenje izbranega števca

 • Viden v dovolilnicah = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v menjavi razporeda = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v mobilni aplikaciji = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 

 • Omejitev:

  • Zgornja meja = 5

  • Spodnja meja = 0

 • Tip kontrole = 2 - Saldo izven meja - Vnos ni dovoljen

 

1.3 Povezava vrste dela in števca:

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Povezave števcev in vrstic dela VD

 • vrsto dela 290-ODOP poveži v števca

  • 2 - URE

 

 • 290 - Oskrbovalski dopust do 5 dni

 

1.4 Povezava vrste dela v ustrezno formulo za Vrste plačil

Tukaj morate sami vedeti, v kateri VP in kako se upošteva.

 

2. Dopust za žrtve nasilja v družini

168.a člen
(odsotnost delavca, žrtve nasilja v družini)
(1) Delavec, žrtev nasilja v družini, je upravičen do petih delovnih dni plačane
odsotnosti z dela v posameznem koledarskem letu v primeru urejanja zaščite, pravnih
in drugih postopkov ter odpravljanja posledic nasilja v družini.

2.1 Vrsta dela:

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Vrste dela

 • Interna šifra = 291

 • Šifra = OZND

 • Opis = Odsotnost delavca, žrtev nasilja v družin

 • slika vrste dela = sonček s klicajem, barva rdeča

 • vidnost

 • Lastnosti

 

2.2 Števec za kontrolo vnosa

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Števci/kvote

 

 

 

 

 • Šifra = 291

 • opis = Odsot. žrtev nasilja v družini

 • Način omejitve = 0 - privzeto za dopuste

 • Mesečni = prenos med meseci

 • Enota mere = Enota mere je dan

 • Letni prenos = Ni prenosa med leti

 • Viden = Števec je viden

 • Viden v dopustih = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v ostalih odsotnostih = 2 - prikažemo še dovoljeno koriščenje izbranega števca

 • Viden v dovolilnicah = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v menjavi razporeda = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 • Viden v mobilni aplikaciji = 0 - Stanja tega števca ne prikazujemo

 

 • Omejitev:

  • Zgornja meja = 5

  • Spodnja meja = 0

 • Tip kontrole = 2 - Saldo izven meja - Vnos ni dovoljen

Povezava vrste dela in števca:

 

2.3 Povezava vrste dela in števca:

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Povezave števcev in vrstic dela VD

 • vrsto dela 291-OZND poveži v števca

  • 2 - URE

 

 • 291 - Odsot. žrtev nasilja v družini

 

2.4 Povezava vrste dela v ustrezno formulo za Vrste plačil

Tukaj morate sami vedeti, v kateri VP in kako se upošteva.

 

3 Nastavitev parametrov za uporabo v ostalih odsotnostih

RIS → Administrativni moduli → Administracija → Tabela odločitev → parameter ODS_ODS_IDS6