Document toolboxDocument toolbox

Nastavitve aplikacije za koriščenje (pred)lanskih dopustov

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) – PKP10 vsebuje tudi naslednji ukrep:

 • izraba pred-lanskega dopusta (odmerjen dopust za leto 2020) se podaljša do 01.04.2022

 • izraba lanskega dopusta (odmerjen dopust za leto 2021) se podaljša do 31.12.2021

1. UVOD

Novela zakona na ZDR-1 prinaša naslednjo dikcijo:

2. IZHODIŠČA

V dokumentu so navodila, kako v aplikaciji nastaviti navedene spremembe pri koriščenju dopusta.

Za leto 2024 je posebej potrebno administrirati porabo pred-lanskega dopusta – odmerjenega v letu 2022.

 

3. POSTOPEK

Pred-lanski dopust se za 3 mesece združi z lanskim dopustom, tako da ga zaposleni lahko koristijo znotraj funkcionalnosti porabe lanskega dopusta.

Z iztekom veljavnosti koriščenja pred-lanskega dopusta (01.04.2024) se ročno uredijo morebitni preostanki predlanskega dopusta na števcu 4 – lanski dopust.

 

3.1 Informativni prikaz prenosa pred-lanskega dopusta v urni listi

Če bi želeli, prenos pred-lanskega dopusta prikazati na urni listi, potem je potrebno odpreti nov števec za pred-lanski dopust.

 

Opomba:
Ta števec je izključno informativne narave in služi samo za prikaz prenos v leto 2024.
Pozor: stanje števca se z koriščenjem LDO ne spreminja!!

 

RIS → Administrativni moduli → Priprava za obračun plač → Števci

3.2 Seznam zaposlenih, ki jim je ostal predlanski dopust

RIS → Uporabniški moduli → Poročila in seznami → Poročila → Stanje števcev

 • oba datuma od in do morata biti na 31.12.2023

 • števec 4 – LANSKI LETNI DOPUST

 • tip – Stanje števcev

 

Poiščemo samo za tiste, ki imajo stanje več kot 0.

Lahko se poročilo pripravi za izvoz v excel, kjer se lažje izvede filtriranje na stanje > 0.


Primer:

 

3.3 Prenos pred-lanskega dopusta v 2024

Za vse osebe, ki imajo pred-lanski dopust > 0, se naredi izravnava na števcu 4 – LANSKI LETNI DOPUST.

RIS → Uredniški moduli → Napredni urejevalnik → desni spustni seznam Izravnave

 1. desni meni izravnave

 2. izbrana oseba v urejevalniku – za naš primer 3345

 3. urejamo stanje 4 – LANSKI LETNI DOPUST

 4. klik na gumb Uredi

 5. datum veljavnosti izravnave = 1.1.2024

 6. količina preostalega pred-lanskega dopusta (iz leta 2022)

 7. opomba k izravnavi – LDO2023

 8. gumb Shrani

 

Če ste odprli števec iz poglavja 3.1, potem se enak postopek vnosa izravnave ponovi tudi za tisti števec.

 

Pregled stanja števca 4 na 1.1.2024 (glej poglavje 3.2) mora prikazati seštevek prenesenega lanskega dopusta in dodanega pred-lanskega dopusta (npr. 20 + 7 → 27)

 

3.4 Koriščenje pred-lanskega dopusta

Po običajnem postopku znotraj funkcionalnosti porabe lanskega in letnega dopusta.

 

3.5 »Poračun« stanja pred-lanskega dopusta na 1.4.2024

Izpis in izvoz v excel po zgledu poglavja 3.2:

 1. stanje števca 4 na 31.12.2023

 2. stanje števca 4 na 1.1.2024

 3. stanje števca 4 na 31.3.2024

 

Preostali pred-lanski dopust = A – (B – C).

Če je dobljena vrednost > 0, potem je potrebno »pobrisati« preostanek pred-lanskega dopusta preko izravnav.

 

Glej poglavje 3.3 – vrednosti za vnos so:

 • datum: 1.4.2024

 • števec: 4

 • vnos v polje Odštej – količina neporabljenega pred-lanskega dopusta (po zgornji formuli)

 • opomba: LDO2023